Grand Master Lee Kam Yuen
- The Father of Zhou Jia Quan in Singapore and Malaysia
- Singapore

Master Fong Fook Wah
- Five Tigers of the Chou Family
- Singapore


Master Ting Huat Yiong
- Fong Yang Quan
- Sibu Sarawak Malaysia


Master Xiong De Lu
- Wu Zu Quan / Five Ancestors Fists
- Sibu Sarawak Malaysia


Master Kong Xian Hua
- Hakka Southern Mantis Fan Zhuang Quan
- Sibu Sarawak Malaysia


Master Francis Ling
- Hakka Southern Mantis Fan Zhuang Quan
- Sibu Sarawak Malaysia


Master Liew Joon Mew
- Chu Gar Internal Jin Praying Mantis
- Sibu Sarawak Malaysia


Grand Master Lew Kao Chye
- Chu Gar Fu Zhuang Tiger Boxing
- Kuching Sarawak Malaysia


Master Kong Shu Ming
- Chu Gar Suppressing Tiger Boxing
- Kuching Sarawak Malaysia


Master Chong Khui Chong
- Hakka Grand Ancestor Boxing
- Hakka 5 Animals (tiger, dragon, crane, leopard and Praying Mantis) Boxing
- Kuching Sarawak Malaysia


Grand Master Lam She Sing
- Hung Gar
- Sibu Sarawak Malaysia


Sifu Lam Chi Kiong
- Hung Gar
- Sibu Sarawak Malaysia


Master Evert van der Meulen
- Hung Gar
- Wageningen, the Netherlands Holland


Master Teo Choon Teck
- Taizhu (Grand Ancestor)
- Singapore


LINKS 

Sitemap


:: designed & powered by Central Data Centre ::